ซีป้าคัดค้านความพยายามลดทอนเสรีภาพสื่อมวลชนไทยกลับสู่ยุคเก่า

คณะกรรมการบริหารสมาคมเครื่อข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีป้า กังวลต่อพัฒนาการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อกำกับดูแลสื่อมวลชนไทย

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →