ซึป้าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติการไม่ลงโทษผู้กระทำผิดต่่อสื่อมวลชนประจำปี2556

ข่าวสื่อมวลชน 18 พฤศจิกายน 2556 ซึป้าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อยุติการไม่ลงโทษผู้กระทำผิดต่่อสื่อมวลชนประจำปี2556 สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีป้า เปิดตัวงานวันรณรงค์สากล เพื่อ ยุติการละเว้นการลงโทษผู้กระทำผิด ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน ภาครัฐ และ ประชาชนหันมาให้ความสนใจต่อการรณรงค์ เพื่อ ยุติการปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล ในกรณีการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →