ผอ.บีบีซีเวิลด์ย้ำ สังคมต้องแยกเส้นแบ่งระหว่าง “การตรวจสอบสื่อ” กับ “การแทรกแซงสื่อ”

ผอ.บีบีซี ภาคบริการโลก กังวล วัฒนธรรมประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่ออาจกำลังหยั่งรากลงสู่พื้นที่เป็นหิน ลำพังกฎกติกาปกป้องสิทธิไม่ได้ถ้าวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่เห็นบทบาทสื่อ พร้อมย้ำกรณี ‘ไผ่ ดาวดิน’ บีบีซีเสนอข่าวตามกรอบการบรรณาธิการ และประชาชนมี “สิทธิที่จะแชร์”

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →