ซีป้าคัดค้านความพยายามลดทอนเสรีภาพสื่อมวลชนไทยกลับสู่ยุคเก่า


จากซ้ายไปขวา;
ป๊ะ งวน เตียง ผู้อำนวยการบริหาร Cambodian Center for Independent Media (CCIM);
เวอร์จิลิโอ กูเตร์เรส ประธานสภาสื่อมวลชนแห่งติมอร์เลสเต;
เอ็คโค มายาร์ดี ประธานสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้;
ชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ;
จัก โสเพียบ ผู้อำนวยการบริหารCambodian Center for Human Rights (CCHR)

………………………

แถลงการณ์สนับสนุนสื่อมวลชนไทย
ซีป้าคัดค้านความพยายามลดทอนเสรีภาพสื่อมวลชนไทยกลับสู่ยุคเก่า

ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเครื่อข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีป้า ข้าพเจ้าขอแสดงความกังวลต่อพัฒนาการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อกำกับดูแลสื่อมวลชนไทย

ในช่วงหลายปีที่่ผ่านมา ซีป้าได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ขณะที่การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อได้ถูกจำกัดมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่มีการปฎิวัติโดยทหาร เมือเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ภาคประชาสังคมและสือมวลชนไม่สามารถทำหน้าที่่ตรวจสอบ รัฐบาลทหารได้อย่างอิสระ เนื่องจากรัฐบาลใช้นโยบายควบคุมและคุกคามผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์โดยตรง

ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อเสรีภาพในกาแสดงออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศที่จำกัดพืื้นที่ของสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นส่วนใหญ่

วันนี้ พวกเรารู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งที่รัฐบาลทหารดูเหมือนจะพยายามจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนและเสรีภาพประชาชนอย่างถาวร การบังคับให้ผู้สื่อข่าวต้องมีใบประกอบวิชาชีพ การจดทะเบียนสื่อ และการส่งตัวแทนรัฐบาลมานั่งในสภาการหนังสื่อพิมพ์แห่งชาติที่จะต้้ั้งขึ้นตามที่ระบุในร่างกฎหมายฉบับนี้ ขัดแย้งกับหลักการเสรีภาพสือ และเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่สภาการหนังสือพิมพ์ที่่มีตัวแทนรัฐบาลอยู่ มีอำนาจเหนืือกลไกการกำกับดูแลสือที่มีอยู่ในปัจจุบัน่เช่นการรับเรื่องร้องเรียนสือ เหนือองค์กรสือ และองค์การวิชาชีพสื่อต่างๆ

มาตรการเหล่านี้จะทำให้สือมวลชนตกอยู่ภายใต้การควบคุมไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้เท่านั้น แตยังรวมถึงรัฐบาลในอนาคต และจากประสบการณ์ของภูมิภาคฯที่ผ่านมา มาตรการเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ตามอำเภอใจ เพื่อจัดการกับผู้สื่อข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐและนักการเมือง

พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตระหนักว่า มาตรการควบคุมสื่อดังที่กล่าวมาข้างต้น จะทำลายบทบาทของสื่อมวลชน ในฐานะทีเป็นฐานันดร 4 ซึ่งทำหน้าทีเป็นปากเสียงของประชน และเฝ้าระวังการทำงานของรัฐบาลและผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมา

เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองวันเเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคมประจำปีนี้ ซีป้าขอเป็นแนวร่วมสนับสนุนเพื่อนสื่อมวลชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคลื่อนไหวรณรงค์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตรต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้ และความพยายามต่างๆที่จะยึดเสรีภาพสื่อที่ได้ต่อสู้มา 20 ปีก่อนกลับคืน

ซีป้าขอย้ำอีกครั้้งและขอให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อเรียกร้องของเพื่ื่อนสื่อมวลชนไทยให้รัฐบาลยับยั้งร่่างกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนความพยายามทั้งหลายที่จะปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชน

เอ็คโค มายาร์ดี
ประธานสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีป้า
จาการ์ต้า 3 พฤษภาคม 2560

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security