สือมวลชนกับการเมืองตรงทางแยกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[Thai translation of SEAPA’s regional overview of the press freedom situation in Southeast Asia]. ซีป้าสรุปสถานการณ์สื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2557 วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2557

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →