สื่อกับการกำกับกันเองในสังคมที่แตกแยก

สื่อมวลชนรู้กันดีว่าการกำกับดูแลกันเองของสือมีปัญหา คุมจริยธรรมกันเองไม่ได้ ทำให้สังคมไม่เชือถือ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาทั่วโลก ถ้าเช่นนั้นแล้ว จะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลสื่อ ที่ไม่ให้รัฐและทุนเข้าแทรกแซง

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →