จับตาเลือกตั้งอินโดนีเซีย

อาเรีย อินทราวาตี (กลาง) ชาวอินโดนีเซียผู้พิการทางตา และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เครือข่าย “เอ็มเอ็นเอฟ” (Mitra Netra Foundation) ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้งในชุมชนเลอบัก บูลุส ทางใต้ของกรุงจาการ์ตา เมื่อ 9 เม.ย. ในขณะที่กระบวนการเลือกตั้งในประเทศไทยถูกลดทอนความสำคัญด้วยกระแสต่อต้านจาก “มวลมหาประชาชน” แต่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่าง “อินโดนีเซีย” กลับมีความเคลื่อนไหวสวนทางกันอย่างเห็นได้ชัด

Read more
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security