ผอ.บีบีซีเวิลด์ย้ำ สังคมต้องแยกเส้นแบ่งระหว่าง “การตรวจสอบสื่อ” กับ “การแทรกแซงสื่อ”

ผอ.บีบีซี ภาคบริการโลก กังวล วัฒนธรรมประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่ออาจกำลังหยั่งรากลงสู่พื้นที่เป็นหิน ลำพังกฎกติกาปกป้องสิทธิไม่ได้ถ้าวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่เห็นบทบาทสื่อ พร้อมย้ำกรณี ‘ไผ่ ดาวดิน’ บีบีซีเสนอข่าวตามกรอบการบรรณาธิการ และประชาชนมี “สิทธิที่จะแชร์”

Read more

สื่อกับการกำกับกันเองในสังคมที่แตกแยก

สื่อมวลชนรู้กันดีว่าการกำกับดูแลกันเองของสือมีปัญหา คุมจริยธรรมกันเองไม่ได้ ทำให้สังคมไม่เชือถือ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาทั่วโลก ถ้าเช่นนั้นแล้ว จะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลสื่อ ที่ไม่ให้รัฐและทุนเข้าแทรกแซง

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →