ซีป้าคัดค้านความพยายามลดทอนเสรีภาพสื่อมวลชนไทยกลับสู่ยุคเก่า

คณะกรรมการบริหารสมาคมเครื่อข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีป้า กังวลต่อพัฒนาการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อกำกับดูแลสื่อมวลชนไทย

Read more

[Indonesia] The hoax problem and other pressing issues

The surge in number of hoax cases has caused the government to create rules on blocking of websites that contain hoax, pornography, terrorism, religious tension, hate speech, and others that could potentially disturb the stability and peace of the country. The Communications and Information Ministry of Indonesia has blocked more than 800,000 websites.

Read more

[Timor-Leste] Free media, but still threatened

Prime Minister Rui Maria de Araujo’s decision to take Timor Post’s editor in chief Lourenco Martins and his journalist Raimundo Oki to court, claiming that they published fake news stories and that it publicly damaged his image and reputation. Though the right of reply was granted to the Prime Minister. Timor Post even publicly apologized at the Palace of the Government for the mistake. But unfortunately, the Prime Minister kept taking the case to the court because of the so-called truth.

Read more
Soukan Chaithad and Somphone Phimmasone apologizing on Lao National TV. Image via Al Jazeera

[Laos] Critical cyberspace shrinks, mainstream press further muted

Discussions on highly sensitive issues and taboo subjects were limited or missing in the mainstream media. Lao netizens, helped by the country’s Internet boom, have managed to access taboo information banned in the state. But there were some incidents prompted the authorities to call some Facebookers who disseminated news, warning them to share only local official news, which is a big concern over the intrusive and expansive nature of the state internet surveillance network has so far covered.

Read more

[Myanmar] Media in transition and conflict: Challenges for truth and reconciliation

Journalists have been subject to threats and violence from religious extremists. Those that write about national security, anti-corruption, religion, conflict, land rights, illegal logging and wood smuggling, among other subjects face a certain risk. Most cases against journalists were under the penal code such as the defamation act or trespassing act, and Section 66(d) of the Telecommunications Law. So far, courts are still under the control of the administration. Corruption is still at large in the judiciary.

Read more

[Cambodia] Media face tighter controls amid growing crackdown on dissent

Bloggers, journalists, and news outlets have begun to utilise social media in particular as a means of sharing information regarding governance, human rights, and corruption. It should come as no surprise that The Royal Government of Cambodia’s (RGC), which plans to “crush” media outlets that endanger “peace and stability, has begun to devise legislative mechanisms to restrict online criticism.

Read more

ผอ.บีบีซีเวิลด์ย้ำ สังคมต้องแยกเส้นแบ่งระหว่าง “การตรวจสอบสื่อ” กับ “การแทรกแซงสื่อ”

ผอ.บีบีซี ภาคบริการโลก กังวล วัฒนธรรมประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่ออาจกำลังหยั่งรากลงสู่พื้นที่เป็นหิน ลำพังกฎกติกาปกป้องสิทธิไม่ได้ถ้าวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่เห็นบทบาทสื่อ พร้อมย้ำกรณี ‘ไผ่ ดาวดิน’ บีบีซีเสนอข่าวตามกรอบการบรรณาธิการ และประชาชนมี “สิทธิที่จะแชร์”

Read more

สื่อกับการกำกับกันเองในสังคมที่แตกแยก

สื่อมวลชนรู้กันดีว่าการกำกับดูแลกันเองของสือมีปัญหา คุมจริยธรรมกันเองไม่ได้ ทำให้สังคมไม่เชือถือ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาทั่วโลก ถ้าเช่นนั้นแล้ว จะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลสื่อ ที่ไม่ให้รัฐและทุนเข้าแทรกแซง

Read more
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security