ซีป้าคัดค้านความพยายามลดทอนเสรีภาพสื่อมวลชนไทยกลับสู่ยุคเก่า

คณะกรรมการบริหารสมาคมเครื่อข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีป้า กังวลต่อพัฒนาการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อกำกับดูแลสื่อมวลชนไทย

Read more

#WPFD2017 The hoax problem and other pressing issues

The surge in number of hoax cases has caused the government to create rules on blocking of websites that contain hoax, pornography, terrorism, religious tension, hate speech, and others that could potentially disturb the stability and peace of the country. The Communications and Information Ministry of Indonesia has blocked more than 800,000 websites.

Read more

#WPFD2017 Free media, but still threatened

Prime Minister Rui Maria de Araujo’s decision to take Timor Post’s editor in chief Lourenco Martins and his journalist Raimundo Oki to court, claiming that they published fake news stories and that it publicly damaged his image and reputation. Though the right of reply was granted to the Prime Minister. Timor Post even publicly apologized at the Palace of the Government for the mistake. But unfortunately, the Prime Minister kept taking the case to the court because of the so-called truth.

Read more
x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →